shotokan karate

Het woord “karate” komt uit het Japans. Het betekent “lege hand”. Karate is dan ook een zelfverdedigingskunst waarbij geen gebruik wordt gemaakt van wapens. Het karate kent een lange geschiedenis, die  begint op Okinawa, en naar alle waarschijnlijkheid zijn wortels heeft in China. Het karate is als een boom met vele vertakkingen en verschijningsvormen. Ieder met bepaalde accenten. Zo ontstonden er in de loop van de tijd vele stijlen. De Shotokan-stijl wordt beoefend bij Kuroshiro. De stijl is ontwikkeld door de Okinawaanse Gichin Funakoshi aan het begin van de vorige eeuw. Funakoshi was leerling van een tweetal leraren, Azato en Itosu. Zij waren zijn grote voorbeeld. Gichin Funakoshi behoorde in de jaren ’20 tot de generatie leraren die ging lesgeven in Japan. Daar kwam de Shotokan-stijl tot volle wasdom met zijn karakteristieke lage standen, verdedigingen en explosieve trap- stoot- en slagtechnieken.